Hirdetmények, Közlemények

Hirdetmény 2024.02.20.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 53940

Intézményi iktatószám: M/77-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTÉZMÉNYSZOLGÁLATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

könyvelő – vagyonnyilvántartó

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Könyvelési feladatok: költségvetési intézmények gazdasági eseményeinek könyvelése integrált számviteli rendszerben, a költségvetési és pénzügyi könyvvezetés során a főkönyv és a szükséges analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetések végzése.

Vagyonnyilvántartási feladatok: költségvetési intézmények vagyonnyilvántartásának vezetése integrált számviteli rendszerben, eszközmozgások vezetése, leltározási, selejtezési feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes

munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szolnok

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Büntetlen előélet

– Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

– 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség, Pénzügy, bank és biztosítás, pénzügyi vagy számviteli képzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– önéletrajz

– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.05.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.11.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.12.

Benyújtás módja: KÖZSZOLGÁLLÁS portálon keresztül, vagy postai úton az 5000 Szolnok, Pf. 92. címre, vagy emailben a titkarsag.isz@externet.hu email-címen keresztül.


Hirdetmény 2024.01.15.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 49649

Intézményi iktatószám: M/61-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTÉZMÉNYSZOLGÁLATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

könyvelő – vagyonnyilvántartó

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Könyvelési feladatok: költségvetési intézmények gazdasági eseményeinek könyvelése integrált számviteli rendszerben, a költségvetési és pénzügyi könyvvezetés során a főkönyv és a szükséges analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetések végzése.

Vagyonnyilvántartási feladatok: költségvetési intézmények vagyonnyilvántartásának vezetése integrált számviteli rendszerben, eszközmozgások vezetése, leltározási, selejtezési feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes

munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szolnok

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Büntetlen előélet

– Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

– 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség, Pénzügy, bank és biztosítás, pénzügyi vagy számviteli képzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– önéletrajz

– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.26.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.01.

Benyújtás módja: KÖZSZOLGÁLLÁS portálon keresztül, vagy postai úton az 5000 Szolnok, Pf. 92. címre, vagy emailben a titkarsag.isz@externet.hu email-címen keresztül.


Hirdetmény 2022.11.29.

Tisztelt Szülők!

2023. január 01-től változik az étkezésért fizetendő nyersanyagnorma. A személyi térítési díj (1 napra fizetendő összeg) megállapításra és kiküldésre került papír alapon. Amennyiben változtatni szeretne az igényelt étkezési típuson, vagy szeretné lemondani az étkezést kérjük jelezze 2022. december 15-ig az étkezési ügyintézőknél.

A decemberi étkezésről a számlák december 01-én, 02-án és 05-én kerülnek kiállításra és papír alapon december 09-ig postázásra.

Kérjük aki e-mailben, vagy postai úton nem kapja meg a számlát jelezze az étkezési ügyintéző felé.

Intézményszolgálat


Hirdetmény 2022.09.09.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


pénzügyi ügyintéző/étkezési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása: az étkezők felvezetése és nyilvántartása integrált számviteli rendszerben; kedvezmények, változások, lemondások kezelése; adagszámok egyeztetése, étkezés megrendelése, térítési díjak számlázása, elszámolások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, pénzügyi vagy számviteli képzettség,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/224-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton a Titkárság részére a titkarsag.isz@externet.hu e-mail címen keresztül

                                                   vagy

 • Személyesen: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Titkárság, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.


Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, helyettesítés céljából, előreláthatólag 2023.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénzügyi feladatok ellátása költségvetési intézmény számára, pénzügyi nyilvántartások vezetése, számlák kezelése integrált számviteli rendszerben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Emelt szintű szakképesítés, pénzügyi vagy számviteli képzettség,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államháztartási pénzügyi, számviteli területen szerzett szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/225-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton a Titkárság részére a titkarsag.isz@externet.hu e-mail címen keresztül

                                                   vagy

 • Személyesen: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Titkárság, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.


Hirdetmény 2022.09.08.

Tisztelt Szülők!

A mai napon kiállításra kerültek a szeptember havi étkezési számlák. Kérjük, hogy aki e-mailben kérte a számla továbbítását és nem kapta meg, jelezzen az étkezési ügyintéző felé.

Postai úton a jövő héten kerülnek kiküldésre a számlák.

Fizetési határidő: 2022. szeptember 23. Kérjük a fizetési határidő fokozott betartását.

Intézményszolgálat


Hirdetmény 2022.08.12.

Tisztelt Szülők!

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése értelmében 2022. szeptember 1-től változnak a gyermekétkeztetés térítési díjai, valamint az eddigi utólagos térítési díj fizetésről áttérünk a tárgy havi fizetésre. A döntés alapján a változásokról ezúton tájékoztatjuk Önöket:

Szükséges dokumentumok:

Nyilatkozat étkezési típus váltáshozDOCXPDF
Végleges lemondás étkezés lemondásához évközbenDOCXPDF

Hirdetmény 2022.03.02.

Tisztelt Szülők!

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata a tegnapi nap folyamán megkezdte a 2022. február havi gyermekétkeztetési számlák kiállítását. A számlák kiállítását követően azt tapasztaltuk, hogy az elektronikus számlatovábbítás az esetek nagy részében nem jár sikerrel: a levelező szolgáltatók egy részétől, például a gmail.com -tól azonnal hibaüzenet érkezik, hogy a számlát tartalmazó üzenetet nem fogadja be. Tekintettel arra, hogy az Intézményszolgálat rendszerében semmilyen módosítás, frissítés nem történt, vélhetően az érintett levelező szolgáltatóknál történhetett valamilyen biztonsági módosítás.

Mindazoknak, akik számára a számla elektronikus továbbítása nem volt sikeres, a számlát postai úton fogjuk eljuttatni.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Bencsik Zsolt

    igazgató


Hirdetmény 2021.11.22.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
Költségvetési osztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénzügyi feladatok ellátása költségvetési intézmény számára, pénzügyi nyilvántartások vezetése, számlák kezelése integrált számviteli rendszerben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Emelt szintű szakképesítés, középfokú pénzügyi vagy számviteli képzettség,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/311-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton a Titkárság részére a titkarsag.isz@externet.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.


Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

pénzügyi ügyintéző/vagyonnyilvántartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából, előreláthatólag 2023.10.27–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vagyonnyilvántartási feladatok ellátása: költségvetési intézmények vagyonnyilvántartásának vezetése integrált számviteli rendszervben, eszközmozgások vezetése, leltározási, selejtezési feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Emelt szintű szakképesítés, pénzügyi vagy számviteli képzettség,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/309-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző/vagyonnyilvántartó.

vagy

 • Elektronikus úton a Titkárság részére a titkarsag.isz@externet.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.


Hirdetmény 2021.11.11.

Tisztelt Szülők!

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás 2021. november 15-től az alábbiak szerint működik:

 • Az Intézményszolgálat székhelyén található pénztár működése 2021. november 15-től szünetel, készpénzes, bankkártyás befizetésre így ettől a naptól már nincs lehetőség.  
 • Személyes ügyintézésre kizárólag előzetes telefonos bejelentkezés illetve időpontegyeztetés után az egyeztetett időpontban van lehetőség. Ehhez keressék az étkezési ügyintézőket az ismert telefonszámokon.
 • A gyermekek, tanulók étkezésével kapcsolatos nyilatkozatokat postai úton, vagy az Intézményszolgálat székhelyén a földszinten elhelyezett dobozba, vagy elektronikus úton az étkezési ügyintézők e-mailcímére akár szkennelve, akár fényképként küldve várjuk. Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az étkezési ügyintézőket az ismert telefonszámokon vagy az Intézményszolgálat központját az 56/510-280 telefonszámon.
 • Amennyiben a gyermek, tanuló étkezési kedvezménye lejár, az új igazolásokat postai úton vagy az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) a földszinten elhelyezett dobozba várjuk.
 • Étkezést lemondani továbbra is a megszokott módon írásban, később bizonyítható módon az étkezési ügyintézőknél lehet.
 • Az Intézményszolgálat székhelyén az épületbe belépni és ott tartózkodni kizárólag az orrot  és a szájat egyaránt elfedő maszkban lehet.
 • Kérjük, hogy személyes ügyintézéshez saját tollat magukkal hozni szíveskedjenek.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt

    igazgató


Hirdetmény 2021.10.15.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
Költségvetési osztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénzügyi feladatok ellátása költségvetési intézmény számára, pénzügyi nyilvántartások vezetése, számlák kezelése integrált számviteli rendszerben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, középfokú pénzügyi vagy számviteli képzettség,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/278-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Titkárság részére a titkarsag.isz@externet.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata Titkárság, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. I. 120.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 15.


Hirdetmény 2021.09.13.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

felszolgáló, konyhai dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tisza park 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Köznevelési intézményben működő tálalókonyhán gyermekétkeztetési feladatok ellátása: az étel átvétele a főzőkonyháról, az ételek melegen tartása, tálalása, mosogatás, a konyha tisztán tartása, takarítás, fertőtlenítés, valamint a konyhai nyilvántartások vezetése a vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet szerint meleg ételek kiszolgálásához előírt végzettségek valamelyike: vendéglátás-szervező, vendéglős, vendéglátó eladó, pincér, étkezdés, vagy gyorséttermi és ételeladó,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/234-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: felszolgáló, konyhai dolgozó.

vagy

 • Elektronikus úton a Titkárság részére a titkarsag.isz@externet.hu e-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata Titkárság, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. I. 120.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.


Hirdetmény 2021.05.31.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

pénzügyi ügyintéző/vagyonnyilvántartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából, előreláthatólag 2 év-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vagyonnyilvántartási feladatok ellátása: költségvetési intézmények vagyonnyilvántartásának vezetése integrált számviteli rendszerben, eszközmozgások vezetése, leltározási, selejtezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Emelt szintű szakképesítés, pénzügyi vagy számviteli képzettség,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi, számviteli területen szerzett gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/169-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző/vagyonnyilvántartó.

vagy

 • Elektronikus úton a Titkárság részére a titkarsag.isz@externet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata honlapja – 2021. május 31.

Tájékoztató 2021.05.06.

Általános iskolák felső tagozata, középfokú intézmények

Tisztelt Szülők!

A hatályos rendelkezések szerint az általános iskolák felső tagozatán és a középfokú intézményekben a jelenléti oktatás, illetve a rendes működés 2021. május 10-től visszaáll, a korábban elrendelt digitális oktatás megszűnik.

Ezzel összefüggésben a gyermekétkeztetés területén szükséges intézkedésekről az alábbi tájékoztatást adom:

 • Az étkezés az alapfokú oktatási intézmények felső tagozatán és a középfokú intézményekben, minden olyan tanuló számára automatikusan megrendelésre kerül, aki a 2020/2021. tanévben a gyermekétkeztetést igénybe vette, és végleges lemondást nem juttatott el az Intézményszolgálat részére.
 • Az automatikus megrendelés a jelenléti oktatás időszakára vonatkozó utoljára érvényes szülői nyilatkozatnak megfelelő étkezéstípusokra (tízórai, ebéd, uzsonna) vonatkozik.
 • Amennyiben 2021. május 10-től nem kívánja igénybe venni a gyermeke az intézményi gyermekétkeztetést, vagy a jelenléti oktatás ideje alatt utoljára érvényes nyilatkozattól eltérően szeretné igénybe venni az étkezést, akkor kérjük, hogy ezt jelezze az étkezési ügyintéző felé írásban a szokásos elérhetőségeken.
 • Fentiek értelmében ebédelhordásra 2021. május 10-től nincs lehetőség.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt

    igazgató


Tájékoztató 2021.04.29.

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. május 3-tól Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) a pénztár ismét működik. A pénztár nyitva tartási ideje: hétfőtől csütörtökig 8.00-15:00.

Ennek megfelelően Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás 2021. május 3-től az alábbiak szerint működik:

 • Térítési díjfizetésre az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban ismét van lehetőség, ugyanakkor kérjük, hogy lehetőleg a személyes kontaktust nem igénylő fizetési módokat (átutalás, csoportos beszedési megbízás, csekk) részesítsék előnyben. A fizetendő díj pontos összegéről kollégáink továbbra is telefonon adnak tájékoztatást, kérésre postai úton kitöltött csekket tudunk küldeni. A befizetett számlákat postai úton megküldjük.
 • Az óvodákban, iskolákban a térítési díjak befizetésére továbbra sincs lehetőség.
 • A pénztárban történő befizetésen túl személyes ügyintézésre előzetes telefonos bejelentkezés illetve időpontegyeztetés után az egyeztetett időpontban van lehetőség. Ehhez keressék az étkezési ügyintézőket az ismert telefonszámokon.
 • Egyebekben az ügyfélfogadás, ügyintézés rendje nem változik.

Tisztelettel:

Bencsik Zsolt

    igazgató


Hirdetmény 2021.04.19.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
Költségvetési osztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénzügyi feladatok ellátása költségvetési intézmény számára, pénzügyi nyilvántartások vezetése, számlák kezelése integrált számviteli rendszerben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, középfokú pénzügyi vagy számviteli képzettség,
 • pénzügyi, számviteli területen szerzett gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/134-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton a Titkárság részére a titkarsag.isz@externet.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 12.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ukcb3pj5a1


Tájékoztató 2021.04.13.

Általános iskolák, óvodák

Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében Magyarország Kormánya 2021. március 8-tól elrendelte az alapfokú oktatási intézményekben a digitális oktatást, az óvodákban pedig a rendkívüli szünetet. A rendelkezések szerint az általános iskolák alsó tagozatán és az óvodákban a jelenléti oktatás, illetve a rendes működés 2021. április 19-től, hétfőtől áll vissza.

Ezzel összefüggésben a gyermekétkeztetés területén szükséges intézkedésekről az alábbi tájékoztatást adom:

 • Az étkezés az alapfokú oktatási intézmények alsó tagozatán és az óvodákban, minden olyan gyermek, tanuló számára automatikusan megrendelésre kerül, aki a 2020/2021. tanévben a gyermekétkeztetést igénybe vette, és végleges lemondást nem juttatott el az Intézményszolgálat részére.
 • Az automatikus megrendelés a jelenléti oktatás időszakára vonatkozó utoljára érvényes szülői nyilatkozatnak megfelelő étkezéstípusokra (tízórai, ebéd, uzsonna) vonatkozik.
 • Amennyiben 2021. április 19-től nem kívánja igénybe venni a gyermeke az intézményi gyermekétkeztetést, vagy a jelenléti oktatás ideje alatt utoljára érvényes nyilatkozattól eltérően szeretné igénybe venni az étkezést, akkor kérjük, hogy ezt jelezze az étkezési ügyintéző felé írásban a szokásos elérhetőségeken.
 • Az általános iskolák felső tagozatain továbbra is a már megszokott rendben biztosítjuk az ebéd elhordás lehetőségét.

Tájékoztatom Önöket, hogy az Intézményszolgálat pénztára továbbra sem üzemel, térítési díj befizetésre postai csekken, átutalással vagy csoportos beszedési megbízással van lehetőség.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt

    igazgató


Tájékoztató 2021.03.08.

Általános iskolás szülők részére

Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy a lehető leggyorsabb ügyintézés érdekében a digitális oktatási rend ideje alatti gyermekétkeztetéssel kapcsolatos nyilatkozatokat, kéréseket, kérdéseket a 2020/2021. tanév elején kiadott tájékoztató szerinti intézményi étkezési ügyintéző munkatársunk elérhetőségeire küldjék, ne az Intézményszolgálat központi e-mailcímére.

Az intézményi étkezési ügyintézők elérhetősége elérhető honlapunkon.

Megértésüket köszönjük!


Általános iskolás szülők részére

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén szükséges intézkedésekről, továbbá a 2021. március 08-tól bevezetett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

 • Az étkezés minden eddig étkező gyermek, tanuló számára automatikusan lemondásra kerül, kivéve azok esetében, aki kifejezetten kérik az étkezést a digitális oktatási munkarend ideje alatt.
 • Az étkezés igénylése a mellékelt nyomtatványon történik, azonban 2021. március 8-ára vonatkozóan elfogadjuk az iskolák számára jelzett, más formában leadott igényt.
 • Az iskolai digitális oktatási rend ideje alatt azoknak, akik esetében indokolt az intézményi felügyelet, és ezért az intézményekben bent tartózkodnak, biztosítjuk a napi háromszori étkezést a szülő igényei szerint.
 • Azok esetében, akik nem tartózkodnak bent az intézményben – szintén indokolt esetben – biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést (ebéd). Az étel átvételéről, elszállításáról a szülőnek kell gondoskodnia. Az étel átvehető 11:30 és 13:00 között.
 • Felhívom a figyelmüket, hogy a tavaszi szünet ideje alatt, azaz 2021. április 1. és 2021. április 06. között az intézményi gyermekétkeztetés szünetel. 2021. április 1-én, és 2021. április 06-án, azaz két munkanapon – a korábbi évekhez hasonló módon, azonos feltételekkel – szünidei gyermekétkeztetést lehet igénybe venni.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás szünetel. Emiatt az alábbiak lépnek életbe:

 • Térítési díjfizetésre az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban sincs lehetőség, a pénztár zárva tart.
 • A továbbiakban a térítési díjak megfizetésére átutalással, csekkel vagy a már korábban megkötött megállapodások alapján csoportos beszedési meghagyással van lehetőség. Átutaláskor kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek, tanuló nevét, intézményét, csoportját/osztályát. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat postai úton megküldjük.
 • A gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyintézés során használt nyomtatványokat elektronikusan is elérhetővé tesszük.
 • A gyermekek, tanulók étkezésével kapcsolatos nyilatkozatokat a 2020/2021 tanév elején kiadott tájékoztatóban megjelölt elérhetőségek valamelyikén akár szkennelve, akár fényképként küldve várjuk. Amennyiben nincs lehetőségük e-mailben küldeni, kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.), a portán kihelyezett dobozba adják le. Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az Intézményszolgálat központját az 56/510-280 telefonszámon.
 • Amennyiben a gyermek, tanuló étkezési kedvezménye lejár, az új igazolásokat az előző pontban meghatározottak szerint elektronikus úton szkennelve, fényképezve vagy az Intézményszolgálat székhelyén, a portán elhelyezett dobozba leadva várjuk.
 • Amennyiben a nyilatkozat munkanapon 12:00-ig beérkezik az Intézményszolgálathoz, már a következő munkanapon a nyilatkozatban megadottak szerint biztosítjuk az étkezést. Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik meg 12:00-ig, akkor a beérkezés napját követő 2. munkanaptól tudjuk biztosítani a nyilatkozatban foglaltak szerint az étkezést.

Megértésüket köszönjük!


Óvodás gyermekek szülei részére

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén szükséges intézkedésekről, továbbá a 2021. március 08-tól bevezetett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

 • Az étkezés minden eddig étkező gyermek számára automatikusan lemondásra kerül, kivéve azok esetében, aki kifejezetten kérik az étkezést az óvodai bezárás ideje alatt. Nyilatkozat.
 • Az óvodai bezárás ideje alatt azoknak, akik esetében indokolt az intézményi felügyelet, és ezért az intézményekben bent tartózkodnak, biztosítjuk a napi háromszori étkezést a szülő igényei szerint.
 • Azok esetében, akik nem tartózkodnak bent az intézményben – szintén indokolt esetben – biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést (ebéd). Az étel átvételéről, elszállításáról a szülőnek kell gondoskodnia. Az étel átvehető 11:30 és 14:00 között.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás szünetel. Emiatt az alábbiak lépnek életbe:

 • Térítési díjfizetésre az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban sincs lehetőség, a pénztár zárva tart.
 • A továbbiakban a térítési díjak megfizetésére átutalással, csekkel vagy a már korábban megkötött megállapodások alapján csoportos beszedési meghagyással van lehetőség. Átutaláskor kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek nevét, intézményét, csoportját. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat postai úton megküldjük.
 • A gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyintézés során használt nyomtatványokat elektronikusan is elérhetővé tesszük.
 • A gyermekek étkezésével kapcsolatos nyilatkozatokat a 2020/2021 tanév elején kiadott tájékoztatóban megjelölt elérhetőségek valamelyikén akár szkennelve, akár fényképként küldve várjuk. Amennyiben nincs lehetőségük e-mailben küldeni, kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.), a portán kihelyezett dobozba adják le. Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az Intézményszolgálat központját az 56/510-280 telefonszámon.
 • Amennyiben a gyermek étkezési kedvezménye lejár, az új igazolásokat az előző pontban meghatározottak szerint elektronikus úton szkennelve, fényképezve vagy az Intézményszolgálat székhelyén, a portán elhelyezett dobozba leadva várjuk.
 • Amennyiben a nyilatkozat munkanapon 12:00-ig beérkezik az Intézményszolgálathoz, már a következő munkanapon a nyilatkozatban megadottak szerint biztosítjuk az étkezést. Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik meg 12:00-ig, akkor a beérkezés napját követő 2. munkanaptól tudjuk biztosítani a nyilatkozatban foglaltak szerint az étkezést.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt

    igazgató


Tájékoztató 2021.03.05.

Óvodás gyermekek szülei részére

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén szükséges intézkedésekről, továbbá a 2021. március 08-tól bevezetett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

 • Az étkezés minden eddig étkező gyermek számára automatikusan lemondásra kerül, kivéve azok esetében, aki kifejezetten kérik az étkezést az óvodai bezárás ideje alatt.
 • Azok számára, akik igénylik – indokolt esetben – biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést (ebéd). Az étel átvételéről, elszállításáról a szülőnek kell gondoskodnia. Az étel átvehető 11:30 és 14:00 között.
 • Felhívom a figyelmüket, hogy a tavaszi szünet ideje alatt, azaz 2021. április 1. és 2021. április 06. között az intézményi gyermekétkeztetés szünetel. 2021. április 1-én, és 2021. április 06-án, azaz két munkanapon – a korábbi évekhez hasonló módon, azonos feltételekkel – szünidei gyermekétkeztetést lehet igénybe venni.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás szünetel. Emiatt az alábbiak lépnek életbe:

 • Térítési díjfizetésre az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban sincs lehetőség, a pénztár zárva tart.
 • A továbbiakban a térítési díjak megfizetésére átutalással, csekkel vagy a már korábban megkötött megállapodások alapján csoportos beszedési meghagyással van lehetőség. Átutaláskor kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek nevét, intézményét, csoportját. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat postai úton megküldjük.
 • A gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyintézés során használt nyomtatványokat elektronikusan is elérhetővé tesszük.
 • A gyermekek étkezésével kapcsolatos nyilatkozatokat a 2020/2021 tanév elején kiadott tájékoztatóban megjelölt elérhetőségek valamelyikén akár szkennelve, akár fényképként küldve várjuk. Amennyiben nincs lehetőségük e-mailben küldeni, kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.), a portán kihelyezett dobozba adják le. Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az Intézményszolgálat központját az 56/510-280 telefonszámon.
 • Amennyiben a gyermek étkezési kedvezménye lejár, az új igazolásokat az előző pontban meghatározottak szerint elektronikus úton szkennelve, fényképezve vagy az Intézményszolgálat székhelyén, a portán elhelyezett dobozba leadva várjuk.
 • Amennyiben a nyilatkozat munkanapon 12:00-ig beérkezik az Intézményszolgálathoz, már a következő munkanapon a nyilatkozatban megadottak szerint biztosítjuk az étkezést. Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik meg 12:00-ig, akkor a beérkezés napját követő 2. munkanaptól tudjuk biztosítani a nyilatkozatban foglaltak szerint az étkezést.

Általános iskolás szülők részére

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén szükséges intézkedésekről, továbbá a 2021. március 08-tól bevezetett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

 • Az étkezés minden eddig étkező gyermek, tanuló számára automatikusan lemondásra kerül, kivéve azok esetében, aki kifejezetten kérik az étkezést a digitális oktatási munkarend ideje alatt.
 • Az étkezés igénylése a mellékelt nyomtatványon történik, azonban 2021. március 8-ára vonatkozóan elfogadjuk az iskolák számára jelzett, más formában leadott igényt.
 • Aki igényli – indokolt esetben – biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést (ebéd). Az étel átvételéről, elszállításáról a szülőnek kell gondoskodnia. Az étel átvehető 11:30 és 14:00 között.
 • Felhívom a figyelmüket, hogy a tavaszi szünet ideje alatt, azaz 2021. április 1. és 2021. április 06. között az intézményi gyermekétkeztetés szünetel. 2021. április 1-én, és 2021. április 06-án, azaz két munkanapon – a korábbi évekhez hasonló módon, azonos feltételekkel – szünidei gyermekétkeztetést lehet igénybe venni.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás szünetel. Emiatt az alábbiak lépnek életbe:

 • Térítési díjfizetésre az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban sincs lehetőség, a pénztár zárva tart.
 • A továbbiakban a térítési díjak megfizetésére átutalással, csekkel vagy a már korábban megkötött megállapodások alapján csoportos beszedési meghagyással van lehetőség. Átutaláskor kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek, tanuló nevét, intézményét, csoportját/osztályát. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat postai úton megküldjük.
 • A gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyintézés során használt nyomtatványokat elektronikusan is elérhetővé tesszük.
 • A gyermekek, tanulók étkezésével kapcsolatos nyilatkozatokat a 2020/2021 tanév elején kiadott tájékoztatóban megjelölt elérhetőségek valamelyikén akár szkennelve, akár fényképként küldve várjuk. Amennyiben nincs lehetőségük e-mailben küldeni, kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.), a portán kihelyezett dobozba adják le. Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az Intézményszolgálat központját az 56/510-280 telefonszámon.
 • Amennyiben a gyermek, tanuló étkezési kedvezménye lejár, az új igazolásokat az előző pontban meghatározottak szerint elektronikus úton szkennelve, fényképezve vagy az Intézményszolgálat székhelyén, a portán elhelyezett dobozba leadva várjuk.
 • Amennyiben a nyilatkozat munkanapon 12:00-ig beérkezik az Intézményszolgálathoz, már a következő munkanapon a nyilatkozatban megadottak szerint biztosítjuk az étkezést. Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik meg 12:00-ig, akkor a beérkezés napját követő 2. munkanaptól tudjuk biztosítani a nyilatkozatban foglaltak szerint az étkezést.

Szolnoki Szakképzési Centrumba járó tanulók esetén

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén szükséges intézkedésekről, továbbá a 2021. március 08-tól bevezetett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

 • Továbbra is biztosítjuk az étkezést igénylő tanulók számára az elhordásos ebédet. Ugyanakkor – tekintettel az intézményi bezárásokra – a Szolnoki Szakképzési Centrum tanulói számára az átvétel helye egységesen Szolnok Városi Kollégium Baross Úti Tagintézménye (5000 Szolnok, Baross u. 68.). Bejárat oldalról az Alfa-Nova Hőközpont felől. Az igénylés és a lemondás változatlanul az intézményi ügyintézőnél történik.
 • Felhívom a figyelmüket, hogy a tavaszi szünet ideje alatt, azaz 2021. április 1. és 2021. április 06. között az intézményi gyermekétkeztetés szünetel. 2021. április 1-én, és 2021. április 06-án, azaz két munkanapon – a korábbi évekhez hasonló módon, azonos feltételekkel – szünidei gyermekétkeztetést lehet igénybe venni.

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás szünetel. Emiatt az alábbiak lépnek életbe:

 • Térítési díjfizetésre az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban sincs lehetőség, a pénztár zárva tart.
 • A továbbiakban a térítési díjak megfizetésére átutalással, csekkel vagy a már korábban megkötött megállapodások alapján csoportos beszedési meghagyással van lehetőség. Átutaláskor kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek, tanuló nevét, intézményét, csoportját/osztályát. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat postai úton megküldjük.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt

    igazgató


Tájékoztató 2020.12.18.

Középfokú oktatási intézmények

Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében Magyarország Kormánya döntött a középfokú oktatási intézmények digitális oktatásra történő átállásáról 2020. november 11-től. A jelenléti oktatásra várhatóan 2021. január 11-től térnek vissza a középoktatásban. Ezzel összefüggésben tájékoztatom Önöket, hogy 2021. január 11-től az étkezést a középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakképző intézmények, kollégiumok) a 2020/2021. tanévben leadott nyilatkozatok alapján minden étkező gyermek, tanuló számára automatikusan újra biztosítjuk, kivéve azok esetében, aki kifejezetten lemondják az étkezést.

Amennyiben a korábban leadott nyilatkozatoktól bármilyen módon el kívánnak térni, kérem, hogy azt jelezzék az intézményi étkezési ügyintézők felé.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt  

   igazgató


Tájékoztató 2020.11.27.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy 2021. január 01-e után kiállított étkezési számlák esetén lesz lehetőség a fizetési mód csekkes fizetésre történő átállítására (nem kell havonta csekket kérni).

Ehhez a gyermekétkeztetés menüből letölthető Nyilatkozat csekkes fizetés elnevezésű nyomtatványt kérjük kitölteni 1 példányban és aláírva részünkre eljuttatni postai úton, vagy az Intézményszolgálat székhelyén a földszinten elhelyezett dobozban, vagy az étkezési ügyintézőnek leadva.

Óvodás gyermek esetén kérjük, hogy a nyilatkozatot 2 példányban töltse ki, amelyből 1 példányt aláírva részünkre jutasson el postai úton, vagy az Intézményszolgálat székhelyén a földszinten elhelyezett dobozban, 1 példányt pedig csatoljon az óvodában megkapott, leadandó étkezési nyilatkozathoz és a nyilatkozatra vezesse fel a fizetési módnál, hogy csekken kíván fizetni.

Szolnok, 2020. november 27.

Bencsik Zsolt

    igazgató


Tájékoztató 2020.11.11. Középfokú oktatási intézmények

Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében Magyarország Kormánya döntött a középfokú oktatási intézmények digitális oktatásra történő átállásáról 2020. november 11-től. Ezzel összefüggésben a gyermekétkeztetés területén szükséges intézkedésekről az alábbi tájékoztatást adom:

 • Az étkezés a középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakképző intézmények, kollégiumok) minden eddig étkező gyermek, tanuló számára automatikusan lemondásra kerül, kivéve azok esetében, aki kifejezetten kérik az étkezést a digitális oktatási munkarend ideje alatt.
 • Azok esetében, akik kifejezetten kérik az étkezést a digitális oktatási rend ideje alatt, biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést (ebéd). Az étel átvételéről, elszállításáról a szülőnek/tanulónak kell gondoskodnia. Az étel átvehető 11:30 és 14:00 között a tanuló oktatási intézményében. Az étel elszállításához a dobozt biztosítjuk.
 • Azon kollégista tanulók esetében, akik nem tudják megoldani a hazautazást, és ezért a kollégiumban maradnak, a kollégiumban biztosítjuk a napi háromszori étkezést.
 • A digitális oktatási rend ideje alatt az étkezést a csatolt nyomtatványon lehet igényelni.
 • Amennyiben a digitális munkarend idejére étkezést igényelnek, annak lemondása a megszokott rendben írásban, később bizonyítható módon az intézményi étkezési ügyintéző elérhetőségein lehetséges.

2020. november 11-től Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás rendje is módosul, mely minden étkezőre (óvoda, alapfokú és középfokú oktatási intézmény) vonatkozik. Kérem, hogy az erről szóló tájékoztatást is olvassák el honlapunkon.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt

    igazgató


Tájékoztató 2020.11.11. Ügyfélfogadás rendje

Tisztelt Szülők!

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás 2020. november 12-től az alábbiak szerint működik:

 • Térítési díjfizetésre az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban továbbra is van lehetőség, ugyanakkor kérjük, hogy lehetőleg a személyes kontaktust nem igénylő fizetési módokat (átutalás, csoportos beszedési megbízás, csekk) részesítsék előnyben. A fizetendő díj pontos összegéről kollégáink telefonon adnak tájékoztatást, kérésre postai úton kitöltött csekket tudunk küldeni. A befizetett számlákat postai úton megküldjük.
 • A pénztárban történő befizetésen túl személyes ügyintézésre előzetes telefonos bejelentkezés illetve időpontegyeztetés után az egyeztetett időpontban van lehetőség. Ehhez keressék az étkezési ügyintézőket az ismert telefonszámokon.
 • A gyermekek, tanulók étkezésével kapcsolatos nyilatkozatokat postai úton, vagy az Intézményszolgálat székhelyén a földszinten elhelyezett dobozba, vagy elektronikus úton az étkezési ügyintézők e-mailcímére akár szkennelve, akár fényképként küldve várjuk. Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az étkezési ügyintézőket az ismert telefonszámokon vagy az Intézményszolgálat központját az 56/510-280 telefonszámon.
 • Amennyiben a gyermek, tanuló étkezési kedvezménye lejár, az új igazolásokat postai úton vagy az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) a földszinten elhelyezett dobozba várjuk.
 • Étkezést lemondani továbbra is a megszokott módon írásban, később bizonyítható módon az étkezési ügyintézőknél lehet.
 • Az Intézményszolgálat székhelyén az épületbe belépni és ott tartózkodni kizárólag az orrot  és a szájat egyaránt elfedő maszkban lehet.
 • Kérjük, hogy személyes ügyintézéshez saját tollat magukkal hozni szíveskedjenek.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt

    igazgató


Tájékoztató 2020.10.14.

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) működő pénztár nyitvatartási rendje megváltozott. A pénztár új nyitva tartása:

Hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00

Az étkezési térítési díjak befizetésére az Intézményszolgálat székhelyén működő pénztárban továbbra is lehetőség van készpénzben és bankkártyával a fenti nyitvatartási időben.

Tisztelettel:

Bencsik Zsolt

igazgató


Tájékoztató 2020.09.24.

Tisztelt Szülők!

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Kormányrendelet 2020. október 1-től korlátozta a köznevelési és a szakképző intézményekbe történő belépést. Az érintett intézmények fenntartóival történt egyeztetés alapján ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az intézmények a szülőket az intézmények területére étkezési térítési díj befizetési céllal sem engedhetik be. Ennek megfelelően az intézményekben a térítési díjbeszedés határozatlan ideig elmarad. Amennyiben újra meg lehet szervezni az intézményekben a térítési díjbeszedést, azokra a korábban meghirdetett időpontokban kerül majd sor.

A korlátozás ideje alatt – újabb intézkedésig – az alábbi fizetési módokkal tudják az étkezési térítési díjakat teljesíteni:

 • hétfőtől csütörtökig (kivéve ünnepnapokon) 8:00-tól 15:30-ig az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) található pénztárban készpénzben, illetve bankkártyával,
 • postai csekken,
 • átutalással,
 • az iskolák esetében csoportos beszedési megbízással a tájékoztatókban leírt feltételek fennállása esetén,

Ezúton kérjük Önöket, hogy a járványhelyzet ideje alatt elsősorban az érintésmentes fizetési lehetőségeket használják.

 • Amennyiben postai csekken kívánják befizetni a térítési díjat, kérem, jelezzék ezt az intézményi ügyintéző felé vagy az Intézményszolgálat központjának elérhetőségein (56/510-280, titkarsag.isz@externet.hu). A postai csekket kitöltve postai úton küldjük meg Önöknek.
 • Amennyiben az átutalást választják, kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek, tanuló nevét, intézményét, csoportját/osztályát. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat pedig postai úton megküldjük.

Az átutalásokat az alábbi számlákra várjuk:

A 2020/2021. tanévre vonatkozóan kiállított számlák befizetését

 • Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szegő Gábor Általános Iskola,
 • Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola, Sportiskola Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola,
 • Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szolnoki Szentgyörgyi Albert Általános Iskola,
 • Varga Katalin Gimnázium, és
 • Szolnok Városi Óvodák esetében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata számlaszámára: 11745004-15408930-11550004

 • Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola
 • Verseghy Ferenc Gimnázium
 • Szolnoki Széchenyi István Gimnázium
 • Szolnoki Szakképzési Centrum és
 • Szolnok Városi Kollégium esetében

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata számlaszámára: 11745004-15577362

A 2020. szeptemberét megelőzően kiállított számlák (hátralékok) befizetését minden intézmény esetében az Intézményszolgálat számlaszámára: 11745004-15577362 várjuk.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt

igazgató


Tájékoztató 2020.09.15.

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén több megelőző intézkedést vezettünk be, melyek a következők:

 • amennyiben az intézmény fertőzéssel érintett, és az intézményben vagy egy részében (tagintézmény, osztály, csoport stb.) tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntenek, az érintett gyermek, tanuló számára az étkezés automatikusan lemondásra kerül. Amennyiben a gyermek, tanuló az intézmény által biztosított gyermekfelügyeletben részt vesz, vagy nem tartózkodik ugyan az intézményben, de nincs hatósági karanténban, és ezért az intézményben az étkezésben részt kíván venni, számára egyszeri meleg főétkezést (ebéd) helyben fogyasztással tudunk biztosítani. Ebéd elhordására nincs lehetőség! Kérjük, hogy amennyiben a digitális munkarend ideje alatt is részt kíván venni a tanuló a gyermekétkeztetésben, azt írásban (levél, email, sms, messenger üzenet, facebook csoport, stb.) jelezzék az intézmény étkezési ügyintéző számára.
 • a térítési díjfizetésre – további intézkedésig – a már megszokott rendben lesz lehetőség:
  • havonta a meghirdetett beszedési napokon az intézményben helyben készpénzben, (kérjük a befizetéshez hozzanak magukkal orrot és szájat eltakaró maszkot, illetve saját tollat)
  • hétfőtől csütörtökig (kivéve ünnepnapokon) az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) található pénztárban készpénzben, illetve bankkártyával, (kérjük a befizetéshez hozzanak magukkal orrot és szájat eltakaró maszkot, illetve saját tollat)
  • átutalással,
  • az iskolák esetében csoportos beszedési megbízással a tájékoztatókban leírt feltételek fennállása esetén.

Ezúton kérjük Önöket, hogy a járványhelyzet ideje alatt elsősorban az érintésmentes fizetési lehetőségeket használják.

 • Amennyiben az átutalást választják, kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek, tanuló nevét, intézményét, csoportját/osztályát. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat pedig postai úton megküldjük.

Az átutalásokat az alábbi számlákra várjuk:

A 2020/2021. tanévre vonatkozóan kiállított számlák befizetését

 • Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szegő Gábor Általános Iskola,
 • Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola, Sportiskola Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola,
 • Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szolnoki Szentgyörgyi Albert Általános Iskola,
 • Varga Katalin Gimnázium, és
 • Szolnok Városi Óvodák esetében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata számlaszámára:

11745004-15408930-11550004

 • Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola
 • Verseghy Ferenc Gimnázium
 • Szolnoki Széchenyi István Gimnázium
 • Szolnoki Szakképzési Centrum és
 • Szolnok Városi Kollégium esetében

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata számlaszámára:

11745004-15577362

A 2020. szeptemberét megelőzően kiállított számlák (hátralékok) befizetését minden intézmény esetében az Intézményszolgálat számlaszámára: 11745004-15577362 várjuk.

 • A gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyintézés során használt nyomtatványokat elektronikusan is elérhetővé tettük, letölthetőek honlapunkról.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt

igazgató